วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ "รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว"

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า"

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ "รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส"

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ "รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก"

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ "รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว"